Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 25

bokdi.

Genoeg, kom.

hassan.

Zeg eerst wat ik doen moet.

bond 1.

Eene kleinigheid: een meisje fchaken.

hassan.

Ten randen toch uit een nonnenklooster?

bondi.

Neen.

hassan.

Dan dien ik u niet. Ik laat my niet gaarne met kleine misdaaden in; als het de moeite niet waardig is een fchurk te zyn, ben ik liever een braaf kaerel.

bondi.

Kom maar, de hiftorie zal nog bloedig genoeg worden. (7/y vertrekt.')

hassan.

Dat mag men vry op uw woord geloven, daarom volg ik. Ik bemin wel uw geld , Europeaanen! maar dorst meer naar uw bloed, barbaaren! Gy, die onze ongelukkige natie zo gruwzaam behandelde!.. Genoeg, ■het ftreclt myne wraakzucht niet weinig, dat gy my zelfs nog voor alle gorgels betalen moet, die ik u affnyd.

Einde des eerflen bedryfs.

B 5 TWEE-

Sluiten