is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelyk schouw-tooneel der menschelyke hartstochten en daaden. Of Tooneel-stukken van vernunft en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. fc» VIERDE BEDRYF,

Het tooneel is als voor en.. EERSTE TOONEEL.

DE HERTOG, BONDI. DE HERTOG.

Zy wil my nog niet zien: wat laat zich hieruit voor myne liefde hopen?

BONDI.

Alles, vorst! alles. Zy vertraagt flechts uw geluk om het u des te duurer te doen kopen, of des te zoeter te doen fmaken. ó ! De fpytige zyn niet deugdzaamer dan andere meisjes; zy zyn flechts listiger.

DE HERTOG. ■

ó! Dat gy gelyk hadt!.. maar dit kunt gy niet hebben.

BONDI.

En toch vindt gy zelf dat ik het heb : anders hadtgy uw ontwerp allang moeten opgeven.

DE HERTOG.

Misfehien moet ik ook wel!

BONDI.

Dit zou ik u zelfs raden; indien ik niet op eene omflandigheid rekende.

DE HERTOG.

En deze is?...

F 5 BOr5'