Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6* RYKDOM ek BILLYKHEID,

van telhorst.

Wat. bruit my uw neef de fnyder! hebt gy nog iets te zeggen? want ik moet vertrekken.

bomba m.

Ja, het zal laat worden. (Hy ziet opzyn horologie.) Byna vier uuren, myn patroon zal naar my wachten, en baas Stut... Nu , mynheer de capitein, als gy eens een avondje met uwen tyd geen raad weet, en gy wilt myne nederige woning met uw byzyn vereeren, zal het my tot groot genoegen (trekken uit uwen mond het verhaal der campagnes, die uwedele heeft bygewoónd, te mogen verftaan. Zulke dingen hoor ik gaarne vertellen.

van telhorst, driftig.

Kaerel! ziet gy my aan voor een' nieuwsverteller ? ik heb nü, en ik heb nooit geen tyd.

bombam.

Dat fpyt my; anderszints een vrindelyke pyp, en een Vrindelyk glaasje wyn...

van telhorst.

Verdoemd! mynheer! hoe dikwerf moetik u herhalen, dat ik moet uitgaan?' j

b o m b a m.

Dan zal ik de eer hebben uwedele te groeten.

van telhorst.

Uw dienaar!

bomba m.

Uw onderdanige, mejufvrouw [(Caroline buigt zich.)

Het

Sluiten