Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIJSVAARZEN.

Is hij op Heldenzang belust, Zijn Nimf, ernsthaf tig toegerust

„ Met Marcis en Homerus vonden,

„ Komt deftig, ftatig, voorwaards treên, „ En fpreekt, met klem, heur achtbre reên,

„ In lange vaerzen opgewonden. „ Of, doet zij, op nog hooger toon, „ Het grootsch vijfvoetig dicht, zoo fchoon,

„ Zoo prachtig klinken in mijne ooren,

„ Dan dreunen all' mijn Tcmpelchoorcn.

$C X.

Het kenmerk van haar' dappren Held, „ Wiens daên zij zich heeft voorgefteld,

„ Vol luifter uit de borst te zingen, „ Is altijd deugdzaam en vol moed „ Daar de éénheid zijns bedrijfs, haar' gloed

„ Verfpreidt door all' zijn handelingen. „ En doelt op een voortreflijk end; „ Gelijk Held Abraham, bekend

„ Als aller Jooden vroomfte Vader,

„ Gevloeid is uit mijn' Hoogvliets ader.

„ Wil

Sluiten