Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5)

komstig den wil en begeerte tan de Testateurs en Testa^ trices want zy zyn niet ingericht omgegeeven te wor. dên aaiden die tyklyk beftaan kunnen, voor ObliSen in de Ca», om jaarfyks daar maar Interesfenop te on vangen , en rykiyk daar van te leeven;; en dat fommïe hun reld zouden verteeren buiten de Stad dat zou S bra.vl Regering kunnen onderzoeken; of alle de preuvens zo uit Burgemeesters beursje, als alle andore, welke door Leden van de Regering, of andere Heeren beseeven zyn; conform den wil van de Testateursbe. Leven zyn; of alle die Heden het noodig hebben. In fchoon in der tyd als Inwooners gegeeven , of zy H n™ in de Stad alle woonen: of daar ook dikwyle g,oote%itkeeringen omtrent plaats hebben ; of ook do «a^n van behoeftige lieden geleend wor», voor eett ïeïin* belooningje, en 't grooifte gedeelte door met den l\Z bekend ftainde genootcn wordt ; ik hoede my «ïzekèrd dat 'er vast ingeiloopene abuizen plaats hebben 't zy hoe 't wil, sis 't naauwkeuug onderzocht wordt.

JUK (ïAiOWIIT.

Daar leit ons aan alle die zaakeh ten uiterften geleemen - sv onderricht my in dit ftoeppraarje van zo veels ïaaken dat ik verbaasd fta; niets gakt er om of gy wret het, en ik begryp nu al meer dan gy my nog gezegd hebt endenk by my zeiven reedsmeer, maartonder, zock'za! dikwyls moeljelyk worden , als'er dikwylsvan ie Grooten van d e preuvens genooten worden door wastbeftaande of Zusters van Regenten.

rlIIEl FLAPUIT.

Da?r zou onze braave Regering zig niet aan ftoor«a al was 't dat 'er zeer naastbeftaande van Burgemeefters' onder gevonden werden, die de grootfte trokken. als maar op eene decente manier dat onderzoek verzocht werd; al fchort 't in Burgemeesters beursje, die behoeft men daaiomtrent niet te ontzie».

A 3

Sluiten