Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEÖORDEELENDË

BRIEF

VAN

PHIL ADELPIIUS,

Aan zijnen VRIEND,

over het boek

O E N A A M D:

DE DOOP DER KINDEREN VERWORPEN.

M ij n Heer!

Ho e zeer ik anders mijn' tijd te goed agte* dan dat ik denzelven aan het lezen van Theologische Gefchilfchriften Zoude belleden; zoo heb ik nogtans niet willen nalaten, op uw vriendelijk verzoek, het onlangs te Harlingen uitgekomen Boek, genaamd: de Doop der Kinderen verworpen, en die der Bejaarden verkoren, met veel aandagc 'te lezen, en te overwegen: en zulks heb ik te naarftiger gedaan, omdat ik, in de daad, lange geoordeeld hebbe, dat dit ft.uk in onZe Neder-landfche Kerk eenige meerdere opheldering behoefde, dan het doorgaands, ih den tegenwoor-digen tijd, heeft. " A MP

Sluiten