is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Philadelphus aan zijnen vriend, ter beöordeling van het boek, genaamd: De doop der kinderen verworpen, en der bejaarden verkoren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[o4 IIde BBÖORDBELBNDE BRltF.

der-Doop aandringen, zijn gemeenlijk gewodn, " Ttn inwendig, en een uitwendig Verbond der gena" S te onderfcllen. Zij willen, dat alleen de ge-

* loolizen"deel hebben aan het inwendige Verbond;

* aan het uitwendige, ook de ongeloovigen, en de

" Sn enPo?k beho^re tot " weTke zijn zullen zoo^ veel als leuzen en krPekenen uit welke de Christenen van de Hei 5 denen en'Ontwijden onderfcheiden worden * Dat zij , die tEot dit uitwendig Genadeverbond " toegelaten zijn, dit voorregt gemeten, dat O) " Jelve, en derzelver kinderen Heilig zijn du " dat derzelver kinderen kunnen gedoopt worden, <. n " £«gen eel d« Jfe^arr o»g^ig«, v« den ' Snoo moeten uitgefloten worden. Zoo [leert] " §Z ™ zoo Tleeren] de Nederlandfche Bij" ^Verklaarders, en andere niet weinige Leer» SCTv^n?enkant." DusverreMtfMtring* » Wie die" ndere Leeraars zijn, wdke -o zouden releerd hebben, weet ik niet, en t lust mij met, f5 menfchelijke Schriften en Sijftemata nate«an nebbende daarvan, met den tijd rijkelijk S 'genoegen gekregen. Zoo kenne ik ook Es-

waards de Heer Vitringa ons verwijst. - Des laat ik het in 't midden, of zij in de daad^van dit beSip waren; zoo ja', dan dwaalden zij daar in, naar m in oordeel; en voorts hebben we daar mede Set te doem - Maar ten aanzien onzer NederZl{cle Interpretes, of Kantteekenaars vergiste zig de Heer kringa, gelijk gij zien kunt, «k,j?J hunne aanteekeningen op 1K0r.VII.i4. naleest y tot welke hij ons verwijst. p^