Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HARTSTOCHTEN. 25

drukkingen , als : de Griekfche Wijsgeer, ter harer verklaringe gebezigd.

Verder fchijnt, wanneer men deze eerde (telling omkeert , uit dezelve een' anderen regel voord te vlóeijcn , namelijk : Wan. neer de werkzaamheid der ziels vermindert , of tot op een zekeren graad verzwakt word, moet ''er noodwendig flaap volgen ; en wanneer bij ons alle indrukken , zo wel op de lichamelijke of uiterlijke , als op de innerlijke Zinnen kosten ophouden , dan zou de dood het gevolg daar van zijn , alzo de tot het leven noodwendige verrichtingen» gelijk wij boven fielden , enkel door herhaalde prikkelingen of aandoeningen onderhouden worden.

Ondertusfchen , wil ik hier mede maar zo veel zeggen , als dat de verrichtingen der Ziele , gedurende den flaap, tot op eenen zekeren graad opgeheven zijn. Droomen en andere Bevindingen bewijzen echter , dat de zinnen niet geheel werkeloos blijven. Dan wij moeten hier bij tegelijk befcffen, dat de flaap verfcheiden graaden of trappen heeft, en dat zijne allervolkomenfle en natuurlijke toefland aan eene geheele levenloosheid zeer nabij komt. (O WiJ weeten niet , wat

'er

0) In eo ftatu corpus quidetn eo minus moveB 5 tui ,

Sluiten