Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8*C 9 >M

GEBED

Tegen den Nagt.

X Ioe dierbaar, ó genaderyke God en Vader! boe zeer* dierbaar is het voor 's menfehen kinderen, dat ze op U vertrouwen , en onder de fchaduw' uwer Vleugelen fteeds veilig rusten moogen. 't Was onder Uw voorzienig opzigt, dat wy den tegenwoordigen dag nu wederom ten avond mogten brengen, terwyl de ftille nagt ons noodigt tot den flaap, en om den arbeid onzer handen te verpoozen. Zo zyn Uwe weldaadigh?den des morgens A 5 nieuw

Sluiten