Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8f< 9 )*S

zal bij God en by de menfchen, Laaten de goede poogingen, die wij van onze zijde aanwen-, den, gezegend, en onze vorderingen in kennisfe en goed verüand voorfpoedig zijn! Alles ter eere van uwen grooten naame, die in Hemel en op Aarde geheiligd en aangebeden moet worden tot in eeuwigheid! Amen.

Altoos weldoende God en Vader! wij danken u, dat we het tegenwoordig uur wederom mogten doorbrengen in 't beoefenen van die dingen, die ons zo nuttig en noodzakelijk zijn, in het natuurlijk zo wel, als geeftlijk leeven Hebben wij eenige vordering gemaakt in kennisfe en weetenfchap; laat die niet leedig nog onvrugtbaar in

ons

Sluiten