Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGZEL. v

behooren; en zy fuppln: uit dfefa hlofde b'edua zyn, dat daar door wel ligt eenige discusfien te°n tyde der oproeping zouden kunnen plaats Wen die ter voorkoming van alle moeylykheden en retardement gefchikter vooraf getermineert konden worden; daarin zodanig geval de oproeping alleen zou moeten gefchieden ter verkiezing van 14 nicu wc Hoofd-Ingelanden, en 4 nieuwe Heemraaden " welken met de 4 Hoofd-Ingelanden uit de Steden fkmaar en Hoorn en 3 Heemraaden 't getal van 18 Hoofd-Ingelanden en 7 Heemraaden uitmaaken, benevens de verdere leden by de publicatie van 6 Maart en 7 October 1795 bepaald

Redenen waaromme zy fuppln: gemeent hebben UL. hier van alvoorens te moeten kennis geeven met verzoek door ULn: nader ter voorkoming van alle disfentien gelast, en ter hunner narigt geinformcert te worden, of gem: twee Steden "by htm oud recht moeten geconferveert blyven, dL of > dezelven tot de generaale nieuwe verkiezing by Z doene oproeping, volgens voorengem: publicatie moeten begrepen worden te behooren; ten einde dienvolgens met den eerden eene behoorlyke oproeping te kunnen bepaalen, en effect te doen forteren. uta

'T welk doende Heemraaden van de Schermeer.

Ter ordonnantie van dezelven (was get:)

JV: B O LT E N.

A 3 OP-

Sluiten