Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m AANHANGZEL

No. g.

BEKENDMAAKING aan

/• alle de In gel and en van

de Schermeer,

"j]p^ at door eenige van hunne "meede Ingelanden J| )) ontworpen is, Een V LAN van bezuiniging en Concept REGLEMENT, voor het Dyksbeftnur van de Polder de SCHERMEER leggende het zelve ter leezing in de Herberg van Harten Welkom aan de Schermeerkerk, en te Alkmaar by Gerrit Bosman in de Beurs by de Waag, en wel van den i Augustus 1797 tot den 15 daaraanvolgende ,

Werdende elk der Ingelanden by deeze verzogt, 't zelve na te zien wegens het belang voor genoemde Polder en van zich zelve.

Om na den 15 deezer Maand, by de Ingelanden 'daar over nader te beduiten.

C O,

Sluiten