Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorreden. xxxiii

daar ik de Hr. A. toefchijn, al te ver van het gewoon Syftema, of de meest gebruikelijke Leerwijze aftewijken, daar kome ik dezen Schrijver nog al te Syfiematiek voor. Zoo moeijelijk is het, om ieder een van pas te maken! De een overweegt, naar mijne gedagten, niet genoeg, dat het de beste Leerwijs is, die V naast aan den Apoflolifchen trant komt: En de* ander fchijnt niet bedagt te hebben, dat men eenige. toegevenheid omtrent zijne Tijdgenooten gebruiken moet, om te beter van hun verflaan te worden, vooral wanneer men niet verwagten kan, dat alle Lezers zoo veel doorzigt zullen hebben als hij heeft.

maar hoe dit zij; het geen die Schrijver in het Aanhangfel zijner Verhandeling tegen mij aanmerkt, komt mij, voor het groot/ie gedeelte zoo voor, dat die aanmerkingen tusfchen ons wel dra gelijk gemaakt zouden zijn, indien wij onze gedagten volledig vergelijken konden ; want ik koude mij volkomen overtuigd, dat er tusfchen dezen Godgeleerden en mij, als dan, geen wezentiijk verfchil zou overblijven; of men tog eent zaak zus of zoo noemt, kan door verflandigen ligt overgeflapt worden. Indien ook die Schrijver mij de eer belieft te doen, dezen mijnen brief, waar in ik, om zijns fchrijvens wil, geene Syl-

. labe

Sluiten