is toegevoegd aan uw favorieten.

Alethophilus aan Philadelphus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN EN TWINTIGSTE BRIEF. lö^

met deeze woorden eindigde, dat de leden der Heilige Kerk: ,, te zamengevoegd en vereenigd „ zyn, met hart en wil, in eenen zeiven geest, ,, door de kracht des geloofs" Deeze woor¬

den beflisfen, Mynheer, dat de leden der Kerk,

levend-geloovigen zyn. Had Gy de Articulen

geheel aangehaald, dan zouden uwe Leezers op het (lot van den XXIX ook geleezen hebben ,

dat 'er twee Kerken zyn- En dat dus uw

redeneeren hier niets betekent om niet meer

te zeggen.

Bladz. 68. zyt gy aan 't uitleggen der beden-

kelyke woorden. ■ Springt het u niet voor

't voorhoofd te leezen , dat verzameling betekent

verzamelplaats? Is dat uitleggen,Mynheer!

A!s ik zegge, op de markt is eene vergadering van menlchen , zal dit na uwe uitlegkunde 't zelfde betekenen, als men zeide , op de markt

is de verzamelplaats van menfehen. ■ Zet eens

uw woord verzamelplaats in de articulen, overal

waar het woord kerk ftaat. > Lees dan eens,

en Gy zult zelf over uwe uitlegkunde verontwaardigd zyn. Lees onder anderen Art.

XXVli. „ Ook mede is deeze H. Kerk (verzamel„ plaats) niet gelegen, gebonden, of bepaalt in „ eene zekere plaats, of aan zekere perfonen, „ maar zy is verfpreid en verftrooid door de ge-

„ heele wereld."" ■ Een verfpreide, een

verftrooide plaats! Waar gaan wy heen, Mynheer! ■ Uwe bewyzen voor uwe uitlegging

zyn deeze: „ dat 'er bygevoegd wordt, buiten

„ dezelve is geen zaligheid." ■ Maar Gy

voert dit enkel aan, en zegt niet hoe dit bewyst. ■ ■ Deeze woorden zyn met vergadering, verzameling, zo beftaanbaar als iets: By voorbeeld:

wan-