is toegevoegd aan uw favorieten.

Alethophilus aan Philadelphus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Il8 drie en twintigste brief.

ander Sacrament enz. Bladz. 570. Voor-

eerst enz. ■ Bladz. 592. Daarenboven enz.

Ik befluite dus te recht, dat niets zo duidelyk is, als dat olevianus myne denkwys voordraagt. '

Hier zou ik eindigen; maar ik mag voor onze leezers niet onopgemerkt voorby gaan ,datdeOudvaders ook zo fpreeken, dat zy veronderftellen dat alle die door den Doop in het Genade-verbond zyn gekomen , geene Zondaars meer zyn. Ik zal alleen just. martyr aanvoeren. Wy leezen daar, p. m. 261. (Edit. Par. 1636.)

\ Hint/5 h* tn fiairlitrfutl"; nipïlwi «'rip»»*7««»i» t urnen

au*rl*>xo, tytycnifw — txn.fiiu.il.— „ Wy (Christe„ nen) hebben door den Doop de geestelyke „ Befnydenis ontfangen , daar wy te vooren Zondaars waren."

alethophilus.

VIER