Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

zoek ik tot dat einde mede, met U, en voor U te bidden!

Be H. Offerdienst der Mis zoo verre v«bragt zijnde, dat, aan den meer gemelden Nieuweling onzer Kerk, het allerheiligfte Sacrament des Altaars, toegediend zoude werden , fprak ik hem weder dus aan:

Eindelijk, Frans Voorhout! is dan dat ontzachgelijk tijdftip hier, op het welke Gij, een nederig geloovige aan het onfeilbaar woord van Jefus geworde, dat allerheiligste zult ontvangen, van het welke Hij, die met zijn eeuwigen Vader , en den Heiligen Geest, wezenlijk God, die dus Almachtig is, en niet liegen kan,

gezeid heeft: dit is mijn lichaam (34)!

Vleefchelijke menfehen, die de dingen van den Geest Gods niet verftaan kunnen (35): dewijl zij hen dwaasheid fchijnen, zullen, als weleer de ruuw vleefchelijk denkende Kapharnaieten, toen Hii beloofde, zijn vieesch tot fpijs, en zijn

bloed

(34") Mattk. XXVI: e6, 27 en 28. Mark. XIV: 22, 33'en 24. en Lu/tas XXII: 19 en 20. £j5) 1 Korinth, II: 14*

Sluiten