Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Gecommitteerden tot de zaaken van den Schouwburg hebben, volgens Oétroy door Hunne Ed. GrootMo'g. de HeerenStaaten van Hollanden Westvriesland, den eerften November 1787, aan hert verleend, het recht van deze Privilegie, alleen voor den tegenwoordigen druk van AZEMIA,of DE WILDE N, Tooneelfpelmet Zang, vergund aan j. helders en a. mars.

Amfieldatn, den 11 September 1750.

Geen Exemplaaren zullen voor echt erkend worden dan die door één' der Heeren Gecommitteerden ouderteekend zyn

Sluiten