is toegevoegd aan uw favorieten.

Feest en lydens stoffen voor de hervormde gemeente te Alkmaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 FEEST- en

39 €nbe 3£itobemu£guamaorb(bfcbeé natfitó tot 35ef»öccrötgcfeomcntaaö5itrEn* gcnbe ten mengfeï ban mgrrbe cnbc afaë/ onttent yonbctt ponben [gew-ichts.] ■ 40 .g>n namen ban bet ïïeftacm 3jcfn/ cnbc bonben bat m ïtnncu boeeben met be fpererucn/ geïprit bc-3joben bc gewoonte fteöfien ban begraben.

41 Cnbc baer te m bc plaetfe/ baer bp gekrukt bras/ een baf/ cnbc m ben bof een menbi graf/ tn bet mclcbnocb nopt pcmant geïegt en maé gebiecht

4a Sfiïbaet ban ïebben fp jefttg/ om bc boo?bercpbmge ber 3foben/ obermbs bet gjaf nabn foa£

MATTE XXVII. vs: 57-66.

57 Ende als het avont geworden was, quam een ryck man van Arimathea, met namen |ofeph, die oock felve een Discipel Jefu was.

58 Defe quam tot Pilatus, ende begeerde het hchaem Jefu. Doe beval Pilatus dat [hem] het hchaem gegeven foude worden.

59 Endejofephhetlichaemnemende, wondt hGt lelve in een fuyver fyn lynwaet.

60 Ende leyde dat in fyn nieuw' graf, 't welck hy in een fteenrotze uytgehouwen hadde: ende eenen grooten fteen [tegen] de deure des grafsgewentelthebbendeginghywech.

6i Ende