is toegevoegd aan uw favorieten.

Ines de Castro. Treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loo INES de CASTR.O,

Voel daar aan hunnen hals te met nog mijn gemis, En offer dan een traan aan mijn gedachtenis Zeg: ., hi er in deeze hut... aan mijne zij gezeeten. „ Kon eens uw Moeder in mijn' arm 't Heelal vergeeten „ Ik was haar zaligheid... op deezen ilillén grond... „ Kn gij... dg teêrfte band... die ons aan een verbond,.. „ Daar greep ons't noodlot aan...ikzag uwMoeder fneeven,. „ Juist toen ?ij zorgeloos... voor u... voor mij., kon leeven.. „ Ik zag den firroom mijns heils...voor eeuwig...afgewend... „ En finds. heb ik geen vreugd..meer onvermengd gekend." Maar'k voel mijn kracht bezwijkt.ik zie de dood mij wenken. Voor't laatst., vaar eeuwig wel!..blijf aan..uwe Ines denken.. Dat zij., ook in haar graf. . uw liefde nimmer derf.. O Pedro!. 'k minde u teer.. ik min u nog.. ik fterf.

pedro.

Ze is heen! — o God,die flag gaat al mijn kracht te boven!— 'kBekwam dit Maal dan weër om mij aan'tlicht te ontrooven.. Ha, waar ik alles derf, blijft gij voor 't laatst mij bij!

almeïda, terwijl de Prins zijn1 degen trekt,

Wat doet gij, Prins! laat af!

t e d r o.

Hoe wreed weérhcudt gij mij.'

Zich