Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDACHTEN

©VER DE AANLEIDING TOT ISRACLS VERDRUKKING IN EGYPTEN.

Offchoon het hoog beduur, van overlang, de verdrukkingen van de Egyptenaren aan Abrahams geflacht voorfpeld had, mogen wy wel naarfpeuren, welke natuurlyke oorzaken hiertoe aanleiding gegeven hebben. In die hooge oudheid vanEgypten's zaken > tot welke geene overblyfzelen van ongewyde fchryvers opklimmen, konnen wy, in dit onderzoek, geen licht, dan uit de korte aanteekeningen der heilige gefchiedenis, erlangen. Maar, hoe kort ook deze mogen wezen, wanneer wy op dezelve aandachtig letten, zullen wy ons over die groote verandering in de genegenheid der Egyptenaren tot Israël niet bevreemden.

Wy lezen in dezelve, dat er een nieuw Koning, die Jofeph niet gekend had, was opgedaan. rV) Niet flechts een ander Koning, eert zoon of nakomeling van dien, welken Jofeph gediend had, die de verdienden van Jofeph en dé redenen van zyne fchikkingen, ten goede van de Egyptifche regering, wel zou geweten, gewaardeerd en gevolgd hebben, maar een nieuw Koningj die van dat alles geene kennis droeg, of, zoo hy er

eeni-

(<?) Exod. i: 8, g.

|

Sluiten