is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanhangsel op het klassikaal handboekje der E. klassis van Nederveluwe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 AANHANGSEL op het

met het gunt voorf. eenmaal in deze Provmtie te doen verrichten zal kunnen volltaan, en op de tweede of verdere plaats der aanteekenmge van de geboden op vertoonmge van een extract uit het Trouwboek of boek der proclamatien het gunt voorf, inhoudende eenvoudig het aanteekenen der geboden , zal moeten gegund worden. - &

III.

Dat van het geen in den zesdes articul van 't Plakaat van den 19. May 1 752. is vervat, en raakt de noodzakelykheid van de opvoedinge in de Proteftantfche •Keligie der kinderen, waar van de vader of moeder van de Proteftantfche, en de andere van de Roomsgezinde Religie is, met alleen, of by het opneemen in ondertrouw in deze Provintie, of, zoo dit elders is gedaan , by het laaten aanteekenen der geboden in deze Provintie, aan de Roomsgezinde partye kennisfe zal worden gegeeven, maar ook van die een belofte zal worden afgevergd en voor het gunnen der proclamatien zal worden afgenomen , dat dit gedisponeerde zal toelaten, en aan het uitvoeren van het zelve geeue de minfte verhinderinge dire&of iedirecizal tragten toe te brengen,

IV.