Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Barfingerhorn i of Barningerhorn; in NoordHolland , onder Alkmaar. Bavel, in 't Land van Breda. Bagum, in Vriesland.

Bedehem, of Bedum, in de Groninger Omme*

landen, Hunfingoo. Beemfter, in Holland, in Waterl. by Purmer. Beerts, in Vriesland, Grieteny Baarderadeel. Beerta, of Bcerthe, in 't groote Groninger

Oldampt.

Beerum, of Bierum, in de Groninger Ommelanden , Fivelingo.

Beest, in Gelderland, in de Thielerwaart.

Beetgum, in Vriesl. Grieteny MenaldumadeeJ.

Beets, in Noord-Holland, by de Beemfter.

Beetz, in Vriesland, Grieteny Opfterland, Quartier Zevenwolden.

Beetfterzwaag, in Vriesland , in de bovengemelde Grieteny.

Befel, ofBelfent, in Opper-Gelderland, DrostAmpt van Montfoort.

Bekerke, in Zeeland, een Buurt.

Belkum, in Vriesland, zie Berlikum.

Beleingweer, of Bellingeweer, in de Groninger Ommelanden, Hunfingoo.

Bellingwolde, in Westwoldingerland, onder Groningen.

Bemmel, in Gelderland, Opper-Betuwe, by Nymegen.

Ben-

Sluiten