Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 37

Die de afgeftorven ieên van 't geen ik min bedelven, 't Js daar dat ik de wraak der majesteit voldoe! Ikzelf breng fints drie jaar die vrouw daarvoedfcl toe, Wanneer het licht der zon het aardryk heeft begeven. • Dit flot is myn verblyf; 'k ben hier gewoon televen: Dus brengt my deze last in 't minst geen hinder aan. Daar 't my nu word belet om zelf naar 't graf te gaan , Daar myne zwakheid zelfs het gaan naauw' wil geheugen , Zult ge,in myn plaats.dees nacht devrouw haar voedfel brenDe weg naar haar verblyf is langs het gindfche veld , (gei'. Tot daar ons 't fomber woud een' ingang openfielt. Het diep, het duister graf befiaat uit veel vertrekken : Het diepfte zult gy zien de vrouw ter firafplaats (trekken ; Dat daar myn gade rust floot ik van de andren af, En is verr' van de plaats verkoren tot de ftraf. Onze offerhand' van ftaat, ontnomen aan haar magen, Kreeg flaapfap in een' drank, en wierd in 't graf gedragen By nacht, gelyk een lyk, daar geen der dragers wist Wiens lyk zy torsten in die lichtgefloten kist. Haar maagfebap waant haar doodjdurft nooit zich onderwinHaar vonnis, wyz' van firaf.of grafplaats uit te vinden, (den Het maken van gerucht heb ik de vrouw belet, Toen 't lyk van myne gade in 't graf wierd bygezet; Door in haar'drank, vooraf, opnieuw, een fap te mengen Gefchikt om haar een wyl in zagte rust te brengen; En... Maar genoeg hiervan ! Ga , zorg dat deze nacht Haar in het kerkerhol haar fpys zy toegebragt. Haar zinnen zyn gekreukt, door 't geen zy heeft geleden : . C3 Zy

Sluiten