Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. '.5

J A N, ter gyfe ,, Wanneei liy 't is, dan loopt het zeker mal."

JULI A.

Zo by 'r niet is, ga! zeg dat ik hem wachten zal. DERDE TOONEEL.

ERMESTU8, JULIA, JAN, MARIA. MARIA.

D aar is de heer van wild.

ERNESTUS.

Voort, laat hy binnenkomer!. JAN, ter zyde. i, Sta vast! nu is 't myn beurt om van den droes te droomen."

Hy verbergt zich in- een'' hoek van 't vertrek,

VIERDE TOONEEL.

ERNESTUS, JULIA, VAN WILD, JAN, MARIA.

VAN WILD, in verrukking binnen komende, zonder zyn' knecht te zien. Mynheer! myn fchoone! ik bid vergeef my dat ik niet My vroeger heb vertoond. Ik heb, gelyk gy ziet, De teekens op 't gelaat van 't voorval 't welk belette Dat ik by 't geen ï& min niet eer myn voefen zette. 't Is me onuitfpreekiyk lief u zo gezond te zien j

C a Bc

Sluiten