Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

V

INKWARTIERING,

TOONEELS PEL.

Het tooneel verbeeldt een kamer in de woonitig van den Schoolmeester, met een midden en twee Zyddeuren.

EERSTE TOONEEL.

KAROLINi),

Eindelijk is de fehrikkelijke dag voorbij,,— doch ach! kon hij niet weder koomen; die lastige En. gelfchen ? — die lie — arme Majoor! of hij nog leeft ? — ach! ik zou mij dood weenen zoo hij niet weder terug kwame. Wat zal hij n,-et uitgedaan hebben — die goede man! drie dagen en drie nagten

maar waarom werdt hij ook foldaat; waarom ?

ach ! ik weet zelve niet wat ik wil! (Zij neemt een1 jhel en fleept dien naar eeri* anderen hoek van de kamer.)

A

TWEE-

Sluiten