Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvui VOORREDE.

zou volftrekt hier een vereischte zijn: ik kan er als nog in eene korte Voorrede niet uitvoerig in treden ; maar ik heb voor mijne denkbeelden voor eerst de Hunnenbedden in Drenthe; de Terpen in ons land, en dan vooral ook het nieuw ontdekte Sommelsbergje, op het Eiland Texel, onder welken men in den grond, de wapenen cn gedenkftukken van oude Helden gevonden heeft. En dus vermoede ik, dat zo men op 't gezag der Ed. Achtbaare Heeren Burgermeesteren der ftad Leijden; God dank geene dwingende, maar vrijheidlievende Burgraven van dit gelucht! eens onder deze burghoogte , diep onder den grond groef, dat men aldaar wel eenige nog verborgen blijken van oude begraafplaatzen of heiligdommen vinden zoude: terwijl ik echter daar bij wel geloof; dat, wat aanbelangt de muuraadjen , dezelven van laater tijd zijn kunnen. Het zij dan hier mede zo het wil, ik heb althans op dezen grondflag gebouwd, dar, zo als tacitus zegt : de Batavieren eene maagd (of Prophetesfe~) hadden, namelijk die in zijn tijd was jonkvrouw e velleda, die zij in een heilig bosch en in een Tooren of gebouw bewaarden , en bij hen, zo zegt tacitus, als eene Godinne,

ik

Sluiten