Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GLOORROOS. ip?

— dan beve kinders, kleeft ons de vreugde en vrolijkheid nog aan gepast ver¬

maak — vrolijke uitfpanningen , — vriendlijke bijeenkomften , — flreelende gezangen, liederen - Herdersfeesten , — te wagen of

fpeelen vaeren, zeilen en fchaatsrijden,

zijn dan de fchoolen waar in de Jongelingen en jonge Dogters eerst beginnen te leeren , wat er toe behoord , om wijsfehjk de klippen van weelde , ja van allerlei ongevallen te mijden. Gij zijt, mijn lieve gloorroos, met uwe lieve Broeder en Zusters nu in dien ftaat. Onze edwin, heeft door zijne deugd getoond, dat hij in een gezegend huwlijk mijne Moederlijke lesfen niet vergeefs betracht heeft, en die van uwen Vader naarvolgt. Dichtlief

ftaat naar uw bezit. Uw hart zo ik

niet mis heb, is niet onverfchillig ; en wat mij betreft, ik vertrouw u aan zijnezorg omtrent het gevaarlijk vermaak. Gij kunt nooit beter leidsman noch ijsgezel hebben, dan hem die zijn hoogfte geluk in uwe welvaart fteld, en die eenmaal zijn leven met het uwe , tot aan 't graf, hoopt 'te verbinden! Ga, lieve Dogter, vermaak u met uwe vrienden, ik zal mijne zorgen in de hand geven van hem , zonN 3 der

Sluiten