Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< us >

zijn, indien ik dit kind zonder hulp, alleen in de waereld had moeten te rug laaten.

Behoud dan die vreugde „ andwoordde d« „ Heer:" tot aan uwen dood; doch ontneem mij ook het genoegen niet, om dit kind mede weldaadig te zijn ik wil voor het kind 's week-

lijks zoo veel kostgeld geeven, dat gij in uwen ouden dag niet verder voor uw beftaan zult behoeven te zorgen.

Het kostte nog eenige moeite, om de oude vrouw deze weldaad te doen aanneemen; eindelijk nam zij dezelve aan, en eene onbezorgde en gelukkige ouderdom was het welverdiend loon voor haare edelmoedige menfchenliefde elk had de hoog-

ite achting voor haar, en haare dood, hoe fpade, werd door allen, welke haar kenden, rechtmaaiig betreurd.

K

IETS

Sluiten