is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven van zamenzweeringen tegen alle godsdiensten en regeeringsvormen in Europa, berokkend in de geheime vergaderingen der illuminaaten, vrij-metzelaars en leesgezelschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de illuminaaten. I17

fchaffen. Dit wierdt gevolgd door een onderzoek naar hunne papieren. De Loge theodor wierdt onmiddelijk doorzocht, maar er waren geene papieren te vinden. Zij zeiden nu dat zij die alle verbrand hadden, als onnut, nadien de order een einde genomen hadt.

Nu wierdt er ontdekt dat weishaupt het hoofd en de ftichter der ordér was. Hij wierdt van den Profesforaalen ftoel ontzet en uit de Beijerfche Staaten gebannen, doch met een pen* fioen van 800 Florijnen, welk hij weigerde. Hij ging naar Regensburg, op de grenzen van Zwitferland, Twee Italiaanen, de Marquis constanza, en de Marquis savioli wierden ook gebannen, met gelijk penfioen van omtrent 40 ponden fterling, welke zij aannamen. Zekere zwack, een Raadsheer, die een gerechtelijk ampt had, wierdt ook gebannen. Anderen' wierden voor eenigen tijd gevangen gezet. weishaupt ging vervolgens in dienst van den hertog van Saxen-Gotha, een man van eene romaneske gemoeds-gefteldheid, wien wij nader zullen aantreffen, zwack ging jn dienst van den Prins van Salms, die kort daarna zoo fterk de hand had in de Hollandfche onlusten.

Door het vernietigen der papieren, was alle gelegenheid voor de order verlooren om haare onfchuld en nuttigheid te bewijzen. Naa veel t;wistens en pennenftrijAs, fchreef weishaupt, nu veilig in Regensburg, een verflag van de order, namelijk het bericht, welk aan ieder H s No-