is toegevoegd aan je favorieten.

Proeven van zamenzweeringen tegen alle godsdiensten en regeeringsvormen in Europa, berokkend in de geheime vergaderingen der illuminaaten, vrij-metzelaars en leesgezelschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j*>4 Ï)E ILLUMINAATEN.

„ zedelijkheid, welke ons leert mondig, buiten „ voogdijfchap, van vollen wasdom te zijn, en te gaan zonder de leibanden van priesters en ,', yorjlen.

„ jesus vanNazareth, de grootmeester van „ onze order, leefde in een tijd wanneer de waereld in de grootfte Wanorder was, en onder een volk dat eeuwen lang onder het juk „ van flavernij gezugt hadt, Hij leerde hen „ de lesfen der rede. Om te beter dit doel-te ,*, bereiken, bediende hij zich van godsdienst, — van gangbaare meeningen, — en verbond, op eene zeer fnedige wijze, zijne geheime ,', leerfteliingen met den volks-godsdienst en met „ de plaatshebbende gewoontens: volgens dee,* ze fchikte hij zijne lesfen, — hij onderwees „ door gelijkenisfen. — Nooit heeft eenig proa* feet de menfehen zoo gemaklijk en zoo veilig „ op den weg van vrijheid geleid. Hij verborg de „ betekenis en gevolgen van zijne leerfteliingen, „ maar ontvouwde die volkomen voor eenige „ weinige uitverkorenen. Hij fpreekt van een „ koningrijk der rechtvaardigen en gelovigen, „ zijn vaders koningrijk, wiens kinderen wij ook „ zijn. Laaten wij flechts vrijheid en gelijk„ heid voor zijn groot oogmerk houden, en de „ zedelijkheid voor den weg om die te ver„ krijgen, en alles in het Nieuwe Testament „ zal begrijpelijk zijn. Jefus kal voorkomen als „ de verlosfer van flaaven. De mensch is ge. „ vallen van den ftaat van vrijheid en gelijk-

„ heid,