is toegevoegd aan je favorieten.

Proeven van zamenzweeringen tegen alle godsdiensten en regeeringsvormen in Europa, berokkend in de geheime vergaderingen der illuminaaten, vrij-metzelaars en leesgezelschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de illuminaaten. 175

„ heid, den staat der zuivere natuur. „ Hij is ondergefchikt en in burgerlijke flaver„ nij, veroorzaakt door de menschlijke on„ deugden. Dit is de val, en de oorsprong* „ lijke zonde. Het koningrijk van genade „ is die herftelling, welke door verlichting „ (Illuminatie) en door eene billijke zedelijk„ heid kan te weeg gebragt worden. Dit is 5, de wedergeboorte. Wanneer de mensch „ onder regering leeft, is hij gevallen; zijne „ waarde is wech en zijne natuur verdoofd. „ Door onze driften te overwinnen of onze „ begeertens te beperken, kunnen wij zeer veel „ van onze vorige waarde wederkrijgen, en in eenen ftaat van genade leeven. Dit is de

„ zaligmaaking des menschdoms, — deeze

„wordt volbragt door zedelijkheid; wanneer „ zij over de waereld verfpreid is, hebben wij

„'liet koningrijk der rechtvaardigen.

„ Dan, helaas! de taak van zich zelt te vor„ men was te zwaar voor de onderdaanen van „ het romeinfche rijk, hetwelk door allerleie „ ondeugden bedorven was. Eenige weinige „ uitverkorenen omringen de leerfteliingen in ,, het geheim; zij hebben ze aan ons door'de J, Vrij-Metzelaars overgeleverd, bij welken zij „ echter dikwijls onder lorren van menschlijke „ verzinfelen begraven wierden. Deeze drie „ toeftanden der menschlijke maatfchappij wor- ' „ den uitgedrukt door den ruuwen, den ge,, fpleetenen en den gepolijsten fteen. De ruuwe

„ en