is toegevoegd aan je favorieten.

Proeven van zamenzweeringen tegen alle godsdiensten en regeeringsvormen in Europa, berokkend in de geheime vergaderingen der illuminaaten, vrij-metzelaars en leesgezelschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï3e illuminaaten. 177

kwaamheid en veelen, geloof ik, met eerlijken ijver- Maar helaas! zij kunnen zulke wonderlijke uitwerkfelen niet voortbrengen (want, let Wel, weishaupt verzekert, herhaalde reizen, dat zijne middelen zeker zijn), waarfchijnlijk bij gebrek van deeze discipiina arcani, van welker vermoogen zoo veel gezegd is. Allergelukkigst heeft Spartacus ons een bijzonder fraai ftaaltje gelaten van de zedeleer, die hem bij zekere, hem in het naauw brengende, omftandigheid Illumineerde, wanneer een gemeen christen zeer onthutst zoude geweest zijn, en een gansch anderen weg hebben ingeflagen dan die luisterrijke apostel der verlichting. En terwijl verfcheidene der Areopagieten tot dit werk de hand leenden, en het zorgvuldig voor de profaane en kortzichtige waereld wierdt geheim gehouden, kunnen wij niet twijffelen of het is gefchied volgens de discipiina arcani der Illuminatie. Ik zal het in zijne eigen woorden mededeelen.

SPARTACUS aan MARIUS.

September 1783.

„ Ik ben in de neteligiïe omftandigheid. Ik „ ben van mijne rust beroofd en tot alles on„ bekwaam. Ik ben in gevaar om in eens mij„ ne eer en vermaardheid, door welke ik zoo „ veel invloed hadt, te verliezen. Wat denkt „ gij ? _ mijne fchoonzuster moet in de kraam. „ Ik heb haar aan Euriphon gezonden, en doe M »po*