Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Ê FRANSCHE OMWENTELING. 51^

Of uhdalatien, wat is dan het opperfte verftands vermogen anders dan eene meer uitgebreide en (misfchien noemen zij het) eene meer verfijnde undulatie, vermengd met alle anderen. Dit is indedaad juist de wijze op welke de algemeene werking van verftandsvermogen door hen verklaard wordt. Gelijk eenige nieuwe of gedeeltelijke undulatie op eenige andere die reeds beftaat kan toegevoegd worden zonder dat dit wanorde veroorzaakt, zoo kunnen de mindere verftandsvermogens in het heelal enkel toevoegingen zijn van dat opperfte verftandsvermogen met hetwelk alles bezield is. — En dus is eene undulatie of golfswijze beweging (van wat? zeker van iets dat voorafgaat en daarvan onafhanglijk is) de oorzaak van alle de wezens in het heelal en van de overeenftemming en de fchoonheid, welke wij in hetzelve befpeuren. — En deeze undulatie is het voorwerp van liefde, dankbaarheid en vertrouwen (dat is van andere foorten van undulatien). — Gelukkig heeft dit alles geen zin, — maar zeker is dit juist gefchikt, oivr alle de ontdekkingen Van Dr. Priestleij wegens den aart van het christendom onbeduidende te maaken, gelijk het de kracht van onze godsdienftige begrippen wegneemt.

Indien de afgefcheiden ziel van Newton eenige onaangename aandoeningen konde hebben, dan zoude zij met léedweèzen herdenken aan dat ongelukkig uur, in het welk hij, misnoegd over Dr. Hooke's befchuldiging dat hij van an-

de-

Sluiten