Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 37

"Daar ik haar by zyn op het hoogfte noodigacht; En zeg haar dar zy zelf moet, zonder toeven, komen. Dat dit bevel toch word zorgvuldig waargenomen. THARES.

.Gy zult in my fteeds zien een ongeveinsde trouw. TIENDE T O O N E E L.

HERODES, SALOME, PHERORAS, THAMAR, JUDAS.

™vr PHËRORAS, tegen Salomt. (vrouw?

Wat deerd de vorst dat hy dusfchynt verbaast,Me-,

SALOME Licht dat hy 't u verklaard.

HERODES.

Ach! was ik nooit gebooren! PHERORAS. Daar komt hy na ons toe, verbaast, vervoerd van tooren.

HER O DES.

De koningin heeftop myn leven toegelegt.

SALOME.

Dit hebben wy ulang gewaarfchuuwd, en voorzegt; Doch, 't kon uw geest altoos verftooren enmishaagen, HER ODES,

k'k Beken, 't is waarheid.maar die 'k eeuwig zal beklaagen. SALOME.

CCy weethaarboosheid nu, en't dreigende ongeval.

HERODES.

Maar ook met een de ftraf, die haar verderven zal, I-Enuvernoegen. Ja, 'tbefluit is reeds genoomen. t't Is best haar boosheid, met myn ftraf heid, voorgekomen, Wolg my om af te doen het eind van deze zaak.

Tegen Judas.

EEngy, blyf hier omtrent tot dienst van myne wraak.

Einde van het tweede Bedryf.

C 3 DER

Sluiten