Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2? )

II A A 2 « a herkoomdig;die, van wegen zijne voortreffelijkheid boven alle. andere Priesters , de . Hooge Priester werdt geheten; het is bekend, dat de gewoone dienden der Priesters van de bezigheden der Levieten waren onderfcheiden ,het doen van Offerhanden, het opzenden van den, Wierrook der gebeden en dankzeggingen voor geheel het volk, was wel de bijzondere verrichting van de dienende Priesterfchaar in het fchadmvachtig Heiligdom ; daar zij, bij dat al, het volk moesten zegenen en ook de voornaamfte wachten , in één woord de gewichtigfle dienden in den Tempel, voor hunne rekening lagen; gelijk men kan afnemen uit Levit. VIII, Num. IV. en dergelijke Bijbelplaatzen. b Het getal van deeze Priesters wordt in den text begroot op een aantal van honderd en twintig Perzooncr; die, hoe wel zij thans niet naar gewoonte verdeeldt, evenwel alle waren geheiligdt ,ziet het i ide vs. van ons Hoofd deel; gelijk zij dan buiten twijfel hier mede in het helder wit,in üpEgyptiesch lijnwaadt waren uitgedoscht. p Van deezen getuigt mijn Schrijver, dat zij „ met trompetten getrompet heb"ben.

a De trompettert zijn buiten twijfel on«

der

Sluiten