Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duellen, of Tweegevechten. 33

Zij dus, wanneer zij die werkelijk mogten bekleeden, daar van zoo wel als van alle Pra;minentien, indien zij'er eenige mogten hebben, vervallen verklaard, en daarteboven in hunne goederen , naar exigentie van zaaken, dat is met eene

geldboete, geftraft zullen worden. Dat de

geene , die van eene uitdaaging kennis hebben gehad , alwaaren zij zeiven in de zaak niet betrokken, indien zij nalaatig zijn, het zelve tijdig aan» tegeeven, ter plaatfe daar het behoort, arbitralijk, ah Fauteurs van zulk een enorm feijt, en dus volgens de meening van den Souverain, flrengelijk zullen moeten geftrafc worden: dat de geenen die werkelijk, in Duel, gevochten zullen hebben, en dus hun lijf en ziel in gevaar zullen hebben gefield , zoo wel als de Secondes , indien zij mede partij kiezende, het geweer zullen hebben getrokken , boven de voornoemde ftraffen, nog voor zes jaaren, zullen moeten gebannen worden, uit de Provin tie: dat het lijk, van den ter nedergeflagenen, indien een der partijen mogt komen te vallen, zonder eenige ftaatie, als een eerlijke begraalfenis geheel, onwaardig, ter aarde zal moeten worden befteld, indien de aan zijne wonden overlcedene geappelleerde is geweest; op verbeurte van eene boete van honderd guldens, van de geenen die daar tegen zullen gehandeld hebben, het lijk met ftaatie, of bij ;dage, zullen hebben doen begraven, of het zelve ter begraeffenis zullen gevolgd zijn; doch dat, zoo de overleedcne aan zijne, in Duel bekomene wonden, Appellant of Uitdaager mogt geweest zijn , deszelfs lijk, als een publicq fchandaal , op een fchavot, of ter C plaat»

Sluiten