is toegevoegd aan uw favorieten.

Het school der zeden, of De gevolgen van een slecht leevensgedrag.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t O O N E E L S P E L. 09

henriette, op het gezicht van Karei door een' nieuwen fchrik getroffen. Daar 2yn ze weêr!. .ik beef...onttrek roe aan hun gezicht.. Myn vader!..ach!..Mevrouw!., 't is weêr op my gericht. Behoed my!..

Mevrouw belton. Wees gerust, het zal hen niet gelukken... dulin, Henriette tederlyk in zyne armen knellende. Wie ons wil fcheiden moet my 't leven eerst ontrukken.

ELFDE TOONEEL, Mevrouw belton, henriette, dulin, karel, nelly.

T_T nelly.

-i -lelaas! Nu weet men wie de fchaakcfszyn geweest. Wat gruwlen zag ik niet! Dc fchrik beroert myn' geest. Hoe kan ik u, Mevrouw, al de yslykhcden melden, Die in dees naare nacht, het fnoodst ontwerp verzelden? Wat aakelig tooneel van woest geweld en moord!.. De duisternis, het naar gefchreeuw, het bloed.,. Mevrouw belton.

Vaar voort.

nelly.

] De fchrik beklemt myn tong Gy zelf Mevrouw.zul t yzen. 'k Zag by den fnooden hoop een felle tweedragt ryzen, 1 En yllings eea gevecht. De nacht gedoogde niet IDat iemant zag op wien zyn blinde woede ftiet. (ven. I Men trof... Natuur moet voor't gevolg dier gruwlen beeC 2 Ta,