is toegevoegd aan uw favorieten.

Het school der zeden, of De gevolgen van een slecht leevensgedrag.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo© HET SCHOOL DER ZEDEN. Ja, die vermomden...

Mevrouw belton.

Spreek, wat hebben zy bedreven ? Wie zyn 't geweest ?

nelly.

Helaas! Mevrouw, 't was uw gemaal Verzeld van fnooden...

Mevrouw belton, met yzing en fmart. Ach! wat gruwel! nelly.

'k Zag doof 't fhal Zyn' gunstlïng Jonathan geveld voor zyne voeten. En, had die fnoode alleen dit misdryf mogen boeten!.. Maar ach! Mynheer wierd ook gekwetst...

(Op Karei wyzende.)

En zie de hand

Die hem!..

dulin, met yzing. Zyn zoon!

Mevrouw belton, met de uiterfiefmart. Helaas!

nelly.

't Gefchiedde uitmisverftand Men kon onmogelyk elkander onderfcheiden.

(Op Henriette wyzende ) Haar weg te voeren in dees nacht, was 't doel van beiden. Hy komt.

dulin, Belton gewaar wordende.

Zie hier dan 't loon van 't zcdenloos gedrag!

TWAALF.