is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Twintigste Brief. 7.9

het gunflige gevoelen van hunnen Advokaet, die het zelve aenteekent, ten einde zij niet tot pleiten worden toegelaten, dan wanneer zij 'er toe gewettigd zijn. Hierom móeten de Advokaten der armen zeer oplettende wezen, om hun het middel niet te laten tot het kwellen van een' derde, dien zij buiten ftaet zijn fchadeloos te ftellen. Men vordert, voor deze foort van regtsgedingen, de diepfte oplettendheid en de vaerdigfle uitvoering. Indien de partij der armen tot de kosten gevonnisd is, vervolgen hunne advokaten en pleitbezorgers de zaek der betalingen, en in dit geval is het hun niet meer verboden de belooning, die hunne befchermelingen hun vrijwillig aenbieden, te ontvangen.

Behalve de drie gemelde Hoven, zijn 'er in de Staten des Konings van Sardinje twee Rekenkamers , die ter laetfte beroep kennis nemen van alle zaken, die de koningklijkc goederen betreffen, de eéne te Turin, de andere te Chamberi, en afhangende van eenen Raed der Geldmiddelen. Zij hebben ook het opzigt over de Munten, waerin zij geene andere dan bekwame perfonen en van eene bekende vroomheid mogen gebruiken, met bevel van tegen de overtreders een regtsgeding aentevan» •gen; maer ten aenzien van de valfche 'munteren, of van iemand anders, die het 'geld verandert , behoort de kennis van de misdaed aen de Raedsvergadering.

De gewone Regtbank, voor de burgerza* ken ter eerfle regtsgeding, wordt op het Stadhuis