is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Twintigste Brief. 89

ïandfchap heeft afgezonderd. Anneci, liggende aen den oever van het meir van dezen naem, op 't welk de fchepen zich onder zeil begeven, is tegenwoordig deszelfs voornaeinfte ftad. In het Graeffchap Tarentaife telt men bijna niet dan de ftad Moutiers, die federt de zevende eeuw reeds de zetel van een' Aertsbisfchop was. Hare zoutmijnen hebben ook eenigen roem. St. Jan de Maurienne, de hoofdftad van het Graeffchap van dezen naem, was de verblijfplaets der Hertogen van Savoije, toen zij nog alleen den tytel van Graven van Maurienne hadden: tegenwoordig is zij het verblijf van een' Bisfchop, die aen Vienne onderworpen is. De Baronnie van Fausfigni heeft hare bijzondere heeren gehad, federt de tiende tot aen de dertiende eeuw, tot dat eene Erfgename hacr overdroeg aen de Daufinen van Vienne, en deze, bij ruiling aen het Huis van Savoije.

Men vindt, in deze verfchillende landfchappen , veel adeldom; en de Salifche wet wordt 'er even als in Frankrijk gevolgd; bij gebrek van mannelijke kinderen, behoort de oppermagt aen den naesten bloedverwant in de mannelijke linie. De Hertog eigent zich den tytel toe van Stedehouder des Duitfchen Keizerrijks in Italië; in deze hoedanigheid heeft hij zitting op de Rijksr dagen; maer hij draegt niets in de lasten van het Germanifche ligchaem , dan in geval van oorlog met den Turk. Deze Vorst kan ons den doortogt naer Italië openen of ftuiten, naer dat hij onze Bondgenoot of onze Vijand is; en de Y 5 twee