is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 De Nieuwe Reiziger.

in de lucht, en bleef 'er in hangen, totdat de Bisfchop, van een gedeelte zijner geestelijkheid gevolgd, gekomen was ter plaetfe, waer dit wonderwerk gefchiedde. Hij begaf zich tot het gebed , waerdoor hij verdiende het ligchaem van Jezus Christus in eenen kelk, dien hij in de hand hield, te ontvangen; en om het geheugen van deze gebeurtenisfe te bewaren, bouwde men op de plaets zelve eene kleene kapél, welke de godsdienst der inwoonderen in eene prachtige kerk veranderd heeft.

In de omliggende ftreken van Turin befchouwt men den Wijngaerd der Koninginne, laVenerie of't Jagthuis, Stupinigi en la Superga, koningklijke huizen, en buiten de muren der ftad de fchoone wandelplaets van Valentyn, beftaende in verfcheiden lanen van boom en, die in de grootfte netheid gehouden worden, en met kleeT ne graften, waerin beekjes van levend water vlieten, bezoomd zijn. Aen het eind der voornaemfte laen, op den oever der Pö, ontmoet men een kleen kasteel, gebouwd in het jaer 1600, door Chriftina van Frankrijk, Hertogin van Savoije, gelijk het Latijnfchc opfchrift, dat op den voornaemften gevel gelezen wordt, aen» toont. Men ziet 'er een' kruidtuin , tamelijk met vreemde gewasfen beplant, en een' bijzonderen bloemtuin, voor de Prinfesfen, die 'er fomtijds gaen wandelen. Niets is luisterrijker noch levendiger op de feestdagen, dan het gezigt der wandelplaets' van Valentyn. Eene meenigte van rijtuigen in de groote lanen, een on-

telbaet;