is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a%% De Nieuwe Reiziger.

verblijfplaets der begaefdheden en deugd' is, „ o Cefar! o Kato! o Ciceromeesters van het „ aerdrijk, uw vaderland, zoo doorluchtig door „ uwe deugden en krijgsdaden, moest dan, ten „ fchande en tot onheil van het menschdom, „ eens de prooi der groffte onwetendheid, der

blindde en ongerijmdfte bijgeloovigheid wor„ den. o Schoone Gravin ! men heeft hier niets s, dan ftandbeelden, naeldzuilen, prachtige pa„ leizen, en geene menfchen. Men ziet Fur-

fantini-, Cvyoni, Ijirioni, illustrisfimi Faqui* „ *», uitdeelers van zegeningen. Het regent „ van deze menfchen, welken men overal vindt, „ en die overal fastidiofi, venenofi, bedelaers, „ onkundigen en vrijgeesten zijn.'''

De andere verfierfels dezer kerke beftaen in verguldfels, fchilderftukken, halfverheven beeldwerk, metalen en marmeren ftandbeelden, alles zoo verftandig en gelukkig verfpreid, dat de overvloed 'er geene de minde verwarring veroorzaekt. Men heeft 'er geene aenmerkelijke tafereelen, op doek gefchilderd, maer voortref• felijk ingelegd werk, meesterftukken van deze verwonderlijke kunst', waeraen de fchilderkunst de onfterffelijkheid verfchuldigd zal zijn.

Deze manier van fchilderen, door het verzamelen van kleene ftukjes van verfchillende kleuren, welken men op een11 platten grond bijéén voegt, pm 'er tafereelen van te maken, die het penfeel naerbootfen, zonderde ongefteldhedera van den tijd te vreezen, is uitgevonden door de alöuden 9 en voornamelijk federt zestig jarea

do,o';