is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Tweeënveertigste Brief. 235

kapéllen verfierd met ongemeene groote ftandbeelden van het fchoonfte marmer, waeronder dat van St. Andreas, ter ftraffe gaende, met het vergenoegen en de blijdlchap, waermede zijn hart doordrongen is, de meeste oplettendheid verwekt. Ik bezag met geen minder aendacht dat van Sl? Veronika, die een'neusdoek, waerop hetaengezigj: van den Zaligmaker gedrukt is, in hare hand heeft. De neusdoek en fluijer fchijnen door .den wind bewogen te worden. „ Vanwaer, vraegde arg„ listig de Ridder Bernin, kan deze wind in

eene befloten plaets komen? Van de. kloofs „ welke gij in de koepel gemaekt hebt,!, werdt hem geantwoordt; en inderdaed men vercnderftelt in de vakken, waermede Bernin deze platte zuilen yerfierde, eenige fpleten, welken ment in de groote koepel bcfpeurde.

Onder deze altaren heeft men trappen gemaekt, langs welken men afklimt in ruime onderaerdfche holen, overblijffels der alöuden kerke, welken men uit eerbied behouden heeft, pen men de nieuwe bouwde. Men vindt 'er verfcheiden gedenkftukken van kerkelijke oudheden, onder welken men aenftonds het oog vestigt op eene Bulle, in marmer uitgehouwen, die aen de vrouwen niet vergunt, op ftraf van den kerkban, daerin te komen dan eenmael de§ jaers, te weten, des maendags van Pinkfteren, «n aen de mannen verbied, op dezelfde ftraf, ©p dien dag daerin te verfchijnen. De andere ftukken, in deze pnderaerefche holen befloten, zijn eene Bulle van Grggorius den IJId«», op de.

zelfde