Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Tweeënveertigste Brief. 243

dan deszelfs broeder deAkademist daervan geen gewag gemaekt hebben in zijne Berichten, waerin hij 'er niets van zegt; Kortom, eene diergelijke toeftemming is in het algemeen het kenmerk der Italianen niet; en Bernin, . die nog meer eigenliefde had dan een ander, roemden of prees zeldeh iets dan zijne eigen werken; ook was hij zeer gehoord, toen hij vernam dat hien, zonder aenmerkinge op het geene reeds gedaen was, tot de teekeningè van Perrault te rug keerde.

Ik ben, enz.

Rome, den '15** van April, 1758.

Driehonderd Drieënveertigste Brief. Vervolg van Rome.

He t paufelijke paleis, palende aen de kerk van St. Peter, ontleent zijnen naem van den berg Vatikanus, waerop de waerzeggers van Etrurië, en vervolgens de wichelaers van Rome hunne voorzeggingen deden, Mom Vaticiniu Indien men de overlevering gelooft, werd deze plaets door Konftantijn aen de Paufen gegeven. Men wil dat 'er Nero een paleis had, en dat federt de vijftiende eeuw, wanneer 'er de Paus Symmaehus begon te bouwen, zijne opvolgers niet opgehouden nieuwe dichtingen daerbij teQ a vo*

Sluiten