is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIEHONDERD VIERENVIJFTIGSTE BrIEF. 225

gen. Doch niettegenftaende de voorzorgen, welken men in acht kan nemen, gebeurt hec dikwerf dat deze ftem, bij het aenkomen van de jongelingfbhap, of na het verloop van eenige jaren, verloren wordt. De bewerking zelve, in plaets van die te verfieren, vervalschc ze geheelenal; en men wil dat van de honderd kinderen, die dezelve óndergaen, naeuwelijks één gelukkig ilaegt. De afkeerigheid, der Italianen voor de fterke en harde Hemmen, als de tenore of middelftem en de alto of tweede bovenftem , doet hen een zonderling behagen fcheppen in de ftem der gefnedenen.5 Men kart hun vermaek of liever de foort van hunne buitenfporige verrukking niet uitdrukken, wanneer zij fraeije ftemmen aentreffen: de beftuurders der opera nemen dezelven ten hoogen prijze aen. Echter wordt men zoo fchaemroöd over de wreedheid, welke men op deze ongelukkige flagtöffers van dezen fmaek des landaerts oeffent, dat men 'er nergens deel aen wil hebben. Milaen werpt dezen gruwel op Venetië, Venetië op Bönonië, Bononië op Florence , Florence op Rome ; en te Rome houdt men ftaende dat men alleen te Napels deze afgrijfelijke bewerking oeffent. Nogthans is zij in de befchermhuizen te Napels verboden; en men wendt voor dat de kinders, welke men 'er aenbiedt, gemeenlijk uit de omliggende ftreken van Luka zijn. Wat 'er van zij; dezelve is overal geftrengelijk verbannen. De geftrengheid der wetten is zelfs zöoXXVII, Deel P danig,