is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«pa De Nieuwe Reiziger.

befchouwde den Etna, de groote vuurbaek dezer zeen, terwijl hij ftroomen van ontvlamde wolken uitbraekte. Het gezigt, dat zich voor mij vertoonde, veroorzaekte mij de zachtfte ontroeringen : deze werden vermeerderd door den lofzang, ter eere van de heilige Maegd, dien de fcheepslieden van mijne Sperahora opheften, volgens hunne beftendige gewoonte van 's morgens en 's avonds. Hun overëenftemmendezang was godsdienftig, treffende welluidende en naer eene juiste maet, welke zij insgelijks met hunne riemen hielden. Ik was flechts een oogenblik onrustig op het zien van een fchip, dac mij verdacht voorkwam," maer ik werd toen zelf van de vlugheid van mijn kleen vaertuig overtuigd. Mijne roeijers werkten met zoo veel ijvers, en de_ ftuurman rtuurde met zoo veel bekwaemheid , dat wij oogenblikkelijk zoo verre van het fchip verwijderd waren, dat wij aer niets meer van te vreezen hadden, In minder dan vierentwintig-uren vperen wij over de ftraet van Maltha, die omtrent negentig Italiaenfche mijlen wijdis; en des namiddags van den 5dcn der maend' kwamen wij voor de haven van Valetta, dat de hoofdftad is.

De ingang dezer haven is naeuw, en wordt verdeedigd door het kasteel St. Elmus, gebouwd op de punt van het fchierêiland, waerop de ftad ligt. Eenige rotfen, welken de natuur wonderbaerlijk gefchikt heeft, maken van deze uitgeftrekte zeehaven vijf veilige en gemakkelijke havens, van alle kanten met aen-

me$-.