Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?S<5 De Nieuwe Reiziger.

welke men 'er inkomt. Was 'er immer een geriefelijker wet om de heimelijke minnehandelingen te begunftigen ? Ook wil het gerucht dat zij zeer meenigvuldig zijn in deze nachtvergaderingen, waerin de fomberfte duisternis heerscht. De vrouwen gebruiken bovendien de voorzorg om zich te omwinden met groote zwarte fluijeren, die hen geheel bedekken; eene aloude kleeding, zijnde een overblijflel van de fpaenfche gewoonte, die bijzonderlijk van de inwoonderen dezer ftad en van het ganfche koningkrijk aengenomen is. 's Middernachts begint eene fraeije famenzang, uitgevoerd door muzikanten, die geplaetst zijn in eene foort van tempel, dien men federt eenigen tijd in hec midden der Marino opgericht heeft: deze famenzang duurt tot twee uren, waerna ijdeF vertrekt.

De dag, die zeer laet begint, dewijl men den nacht in dag verandert, wordt in andere vermaken hefteed. Die der tafel zijn de bekooriijkfte niet, om dat de Sicilianen in het algemeen vrij matig in hunne maeltijden zijn. Nogthans is hunne keuken, die een mengfèl van Fransch en Spaensch is, veel voortreffelijdan die der Napolitanen, De pracht der rijke lieden vertoont zich bijzonderlijk in de na- en , ijsgerechten , die hier aangenamer zijn dan overal elders. Men verzuimt nimmer zich daer^ van te bedienen in alle de converzationi of ver-, gaderingen, welke men in de bijzondere huizen houdt, bij gelegenheid van eenige gebeurtenis-.

Sluiten