Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

1723. ]

]

i

1724.

Vervolging der Hervormdenin Frank ryk.

48 AMSTERDAMS HE Deel»

Lerk de Kamer der Broederen Diakenenrernieuwd ; en eindelyk , dat men de beuren , tegen het fteelen en de itraacèhenderyen, die merklyk in zwang gingen, vernieuwde.

' De Oorlog, fchoon men, te Kameryk, nog in onderhandeling was, bleef, egter, lanhouden. Dit fcheen oorzaak te zyn, dac de Roomfche Mogendheden, aan verfcheiden oorden, konden goedvinden , haare Protestantfche onderdaanen ftrengelyk te behandelen. Van de vervolging in Hongar-yen en de Paltz zag men voorheen uitvoerige berigten ten voorfchyn koomen. Maar ten deezen tyde ontftonden'er groote zwaarigheden voor de Protestanten in Frankryk., De jonge Koning hadt groote agting voor den Oud-Bisfchop van Frejus, and ré hercule fleury, die, door Lodewvk den XIV, tot zynen Leermeester aano-efteld, en zedert ten Hove gebleeven was. Men wil, dat de Koning, op des Bisfahops aanraaden, doch zeer tegen den zin des Hertogs van Bourbon, fchoon deeze niet misdeeld was van yver voorzyne belydenis, een ftraf Plakaat deedt uitgaan, tegen die van den zo genaamden Hervormden Godsdienst. By het zelve werdt „ aan de Pre-.

dikanten de dood gedreigd. Mannen, \ die hen geherbergd en niet aangebrage hadden , moesten op de Galei gezet, '1 Vrouwen, in gelyk geval, gefchooren en voor altoos opgeflooten worden. Lik ?' moest zyne Kinderen, op zekere geld" boete of zwaarder ftraffe , door den r „ Priesr

Sluiten