Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Nieuwe Reiziger.

Het Aarts- of Opper - Bisdom van Narbonne. De ftad van dien naam is wel gevestigd, legt aan de Rivier Aude 2 mijlen van de zee, en is zeer volkrijk: er worden verfcheiden Wolleftoffen gefabriceerd. Zij is de Hoofdrad van Neder-Languedoc. — Niet verre van hier, naar de grenzen van Spanje, legt eene kleine ftad, Neucate, weleer fterk doch wier vesting-werken op het einde der XVIde eeuw geflecht zijn. 1 Het Bisdom Carcasfone; hebbende eene groote en aanzienlijke ftad, met een Cidatel en goede vesting - werken gefterkt.' De Rivier Audé loopt midden door de ftad, welke door haare goede Laken-fabrieken bloeit en alom beroemd is. Zij heeft een Prefidiaal, en haar Bisfchop ftaat onder den Prelaat van Narbonne.

Het Bisdom van Aletb en Limoux, of cwee fteden, beiden aan de Rivier Aude. Derzelver Bisfchop ftaat mede onder den Aartsbisfchop van Narbonne, 1

Het Bisdom van St. Pons, St. Pons de Tomieres, bevat eene flegt bewoonde ftad tusfehen het gebergte, welker Bisfchop het waereldlijk gebied voerd en ook onder den Aartsbisfchop van Narbonne ftaat.

Het Bisdom van Beziers, hebbende eene groote en aanzienlijke ftad, met den titel van Burggraaffchap. De ftad legt op een heuvel, voorbij welke de vloed Orbe heenftroomt. Het omliggend Land is zeer vruchtbaar. Zij heefc een Prefidiaal., behoorende den Bisfchop insgelijks onder 't Aartsbisdom van Narbonne.

Het

Sluiten