is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe waerelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Drieennegentigste Brief, qï,

in ftaat ftelde, en zijne bedaarde driften hem een gelukkig flaagen voorfpeldden, ftierf hij, in 1547, aan de gevolgen eener fchandelijke ziekte. — Wanneer de Vorften goed kunnen doen, willen zij doorgaands niet, — en wanneer zij willen, — verfchijnt de dood! — Hoe rampzalig zijn de ftervelingen!

De Zoon van Francois den Eerften, die den "Zetel zijns overleden vaders beklom, was Hendrik, die, op de lijst der Franfche Koningen, als den tweeden van dien naam voorkomt. De gefchiedenis fchetst hem, „ al$ een oorlogzugtig, maar onvoorzigtig Vorst, veel gefchikter om zig door eene Matresfe te laaten regeeren, dan om een groot faamenftel van ftaatkunde te doorzien en te volgen."

Deeze zoon had 'sVaders haat tegen Carel den Vijfden als bij overerving. Oétavius Farnefe was in 't bezit van het Hertogdom Parma, 't welk hij aan Paus Julius den Derden had dank te wijten. De Keizer, fteeds den Godsdienst voorwendende en onöphoudlijk in 't geheim naar eens anders bezitting haakende, toonde zig greetig naar het eigendom van Farnefe, die weinig trek had om deeze neiging intevolgen. Spoedig werden er voorwendzels gevonden, want hieraan ontbreekt het de heerschzugtige Vorften nimmer, en Farnefe zag van verre reeds het onweer komen opdagen, 't welk hem van het zijne moest ontzetten, en tegen welks geweld hij

op